Pakalpojumu cenrādis

SIA “Eko Rija” standarta pakalpojumu cenrādis (maksa norādīta EUR par iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veida svara vienību).

 
Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku
un piederumu materiāla veids
Pakalpojumu maksa,
EUR par 1kg materiāla bez PVN*

1

No metāla izejmateriāliem

0.0702 €

2

Papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem

0.0377 €

3

No koksnes izejmateriāliem

0.0180 €

4

No stikla izejmateriāliem

0.0972 €

5

No plastmasas izejmateriāliem

0.1668 €

*SIA Eko Rija patur tiesības specificēt pakalpojuma cenas, ņemot vērā apsaimniekojamos apjomus.
< atpakaļ