Atbrīvojums no dabas resursa nodokļa maksas

Dabas resursu nodokļa (DRN) mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Attiecīgi DRN jāmaksā visiem uzņēmumiem, kuri Latvijas teritorijā:

  • ieved, ražo, vai realizē preces iepakojumā, vai iepakojumu un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
  • sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.

 

Uzņēmumi, kuri nodrošina izlietotā iepakojuma, vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir noslēguši līgumus par šādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu ar Vides ministriju vai apsaimniekotāju (kurš noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par šādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu), un tādejādi īsteno ražotāju atbildības principu, tiek atbrīvoti no DRN maksāšanas.

Vides pakalpojumu sniedzējs Clean R, sadarbībā ar meitas uzņēmumu Eko rija, piedāvā uzņēmumiem slēgt līgumus par dalību izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā, lai iegūtu atbrīvojumu no DRN. Noslēdzot līgumu, uzņēmums iegūst atbrīvojumu no DRN 100% apmērā, kā arī profesionālus risinājumus izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos un palīdzību dalīti vākto atkritumu konteineru uzstādīšanai uzņēmumā.

Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar mums

Aktualitātes Visi jaunumi >

Visi jaunumi >