Darbības principi

SIA “Eko Rija” dibinātājs un īpašnieks 100% apmērā ir vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R”. Uz 2021.gada 1.janvāri SIA “Eko Rija” nodrošina atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa (DRN) 46 nodokļu maksātājiem.

Kā SIA “Clean R” meitas uzņēmumam, SIA “Eko Rija” primārais nosacījums, izvēloties sadarbības partnerus, ir to uzticamība, reputācija un darbības virziens. Primāri partneri ir uzņēmumi, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visos atkritumu apsaimniekošanas sistēmas etapos, sākot no atkritumu savākšanas līdz atkritumu gala pārstrādei, nodrošinot nepieciešamo reģenerācijas un pārstrādes normu izpildi, atbilstoši Latvijas normatīviem un starptautiskā regulējuma prasībām.

Atbildība, ar kādu tiek izvērtēti sadarbības partneri, SIA “Eko Rija” ļauj pilnā mērā uzņemties atbildību par godprātīgu saistību izpildi pret saviem klientiem, nodrošinot atbrīvojumu no DRN maksas.
Otrreizēji pārstrādājama materiāla sadarbības partneru izvēlē priekšroka tiek dota pārstrādes rūpnīcām, kas vērstas uz ilgtermiņa sadarbību, ir nodrošinājušas efektīvu un mūsdienīgu pārstrādes procesu, kā arī ir ieguvušas sertifikātus, apliecinājumus un licences, kas apliecina to darbību atbilstoši augstākajiem standartiem gan materiālu pārstrādes uzņēmējdarbības jomā, gan arī vides pārvaldības un kvalitātes vadības sistēmā. Partneriem izsniegtie vides pārvaldības un kvalitātes vadības sistēmas sertifikāti apliecina uzņēmumu vēlēšanos ieguldīt dažādos procesos, kas vērsti uz apkārtējās vides un resursu saudzēšanu, tādējādi samazinot “ekoloģiskās pēdas” nospiedumu pārstrādes procesa laikā.
SIA “Eko Rija” no saviem partneriem sagaida lojalitāti savstarpējās attiecībās, precizitāti pavaddokumentu aprites jautājumos, kā arī godīgu, aktuālu un tirgus situācijai atbilstošu samaksu par dalīti vāktiem otrreizēji pārstrādājamiem atkritumiem, kas pārstrādājami izejvielās.

< atpakaļ