Izlietotā iepakojuma apsaimniekošana

Uzņēmumiem, kuri ieved vai ražo un realizē, vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai preces vai produktus iepakojumā, piedāvājam noslēgt sadarbības līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu (IEP), izpildot likumdošanā noteiktās prasības un iegūstot atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļu samaksas.

SIA „Eko Rija” piedāvā sadarbību izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanā. Slēdzot apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Eko Rija”, uzņēmumi saņem 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, kā arī profesionālus risinājumus izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos un palīdzību atkritumu dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanā uzņēmumā.

 

Piedāvājam apsaimniekot šādas pozīcijas:

Nr. p.k. Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo
galda trauku un piederumu materiāla veids
Mērvienība
1. No stikla izejmateriāliem kg
2. No plastmasas (polimēru), bioplastmasas izejmateriāliem (izņemot bioplastmasu) kg
3. No metāla izejmateriāliem kg
4. No koksnes kg
5. Papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem kg
6. Bioplastmasa kg
7. Oksi - sadalāma plastmasa kg
8. Polistirols kg
9. Plastmasas maisiņi, kuru svars nepārsniedz 0.003 kg gab
10. Plastmasas maisiņi, kuru svars pārsniedz 0.003 kg gab
< atpakaļ