Izmaiņas sākot ar 2023. gada 1. janvāri

Stiprinot iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas efektivitāti, Latvijā vadošo vides pakalpojumu nozares uzņēmumu koncerna AS “CleanR Grupa” sastāvā tiek iekļauta SIA “Zaļā josta”. Līdz ar darījumu par SIA “Zaļā josta” kapitāldaļu iegādi, tiek konsolidēts ražotāju atbildības sistēmas pakalpojuma nodrošinātājs SIA “Eko rija” un sākot ar 2023.gada 1.janvāri “Eko rija” klientiem pakalpojumus nodrošinās viens uzņēmums ar vienoto preču zīmi “Zaļā josta”.
 
SIA “Zaļā josta” struktūrā tiek iekļauta Grupas meitas sabiedrība “Eko rija”, kas, piedāvājot izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu,  par iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas organizāciju kļuva 2017. gadā, līdz ar ko tiks mazināta sadrumstalotība ražotāju atbildības sistēmas nodrošinājumā, kas ļaus efektīvāk īstenot Latvijas un Eiropas zaļā kursa mērķus.

AS “CleanR Grupa” valdes loceklis Guntars Levics: “Piecos darbības gados SIA “Eko rija” klientiem ir bijis stabils un uzticams partneris, kas sekmīgi īsteno iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas funkcijas atbilstoši Latvijas un Eiropas zaļā kursa mērķiem. Tomēr SIA “Zaļā josta” 20 darbības gados ir guvusi būtisku uzticamību klientu un sadarbības partneru vidū, kā arī attīstījusi efektīvas vides izglītības programmas, kas ir būtiska izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas sastāvdaļa. Abu uzņēmumu labākās prakses apvienošana vienā spēcīgā zīmolā nesīs ieguvumu gan nozares kopējai attīstībai, gan sabiedrības izpratnes veidošanā par vides saudzēšanu.”

Чтобы узнать больше, свяжись с нами

Актуальности Все новинки >

Все новинки >