2018. gada aprīlī vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu "Eko Rija" viesojās 2 skolās Nīcas novadā - Rudes pamatskolā un Nīcas vidusskolā - un 2 skolās Kokneses novadā - Pērses pamatskolā un Bebru pamatskolā. 

Ar vides lekcijām Nīcas novadā un Kokneses novadā noslēdzas Eko Rija un Clean R organizētais vides izglītības lekciju cikls 2017./2018. mācību gadā

2018. gada aprīlī vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu "Eko Rija" viesojās 2 skolās Nīcas novadā - Rudes pamatskolā un Nīcas vidusskolā - un 2 skolās Kokneses novadā - Pērses pamatskolā un Bebru pamatskolā. 

Ar šīm lekcijām "Clean R" un "Eko Rija" noslēdza 2017./2018. mācību gada vides izglītības lekciju ciklu Latvijas novados. Vides lektori kopā ar "Clean R" talismanu Skudru kopumā viesojās 8 novadu 21 izglītības iestādēs un lekcijas apmeklēja 1180 skolēni. Lekciju ietvaros skolēni mācījās par par videi draudzīgu dzīvesveidu, atkritumu pareizu šķirošanu un pārstrādi, kā arī atkritumu apsaimniekošanu novadā. 

Vides izglītības lekcijās aprīlī Nīcas un Kokneses novados piedalījās 105 novadu skolu skolēni un skolotāji, lielākoties no 5. -7. klašu grupas. "Arī šajās noslēdzošajās lekcijās mēs sapratām, ka Latvijas skolu jaunieši ir gudri vides jautājumos. Viņi ir bijuši ekskursijās uz atkritumu poligoniem, stundās pārrunājuši atkritumu šķirošanas principus, skolas ir motivējušas viņus sākt šķirot sadzīves atkritumus ikdienā. Tāpēc mūsu uzdevums šajās lekcijās bija jo interesantāks - nevis stāstīt pamatlietas, bet gan atbildēt uz neskaidrajiem, sarežģītajiem vai dažādi izprotamajiem jautājumiem. Paldies Nīcas novada un Kokneses novada skolu jauniešiem un skolotājiem par interesi un atsaucību!" stāsta Guntars Levics, "Eko Rija" un "Clean R" valdes loceklis.

20. aprīlī "Clean R" un "Eko Rija" viesojās Nīcā - Rudes pamatskolā un Nīcas vidusskolā. Abu skolu skolēni varēja lepoties ar plašām zināšanām par atkritumu šķirošanu, skolēni aktīvi diskutēja par nepareizi izmestu atkritumu postu un nodarīto kaitējumu dzīvniekiem, videi, kā arī pašiem cilvēkiem. Lekciju ietvaros daudz runājām par pareizu konteineru izmantošanu - vienotu konteineru papīram un plastmasa iepakojumam, kā arī citām niansēm atkritumu šķirošanā. 

27.martā norisinājās lekcijas Kokneses novada Pērses un Bebru sākumskolās. Abās skolās aktīvi šķiro baterijas un pedagogi norādīja, ka aktivitāte no bērnu puses ir gana liela. Diskusiju laikā jauniešus īpaši interesēja, kas notiek pēc atkritumu konteineru piepildīšanas. Lekciju laikā uzzinājām, ka skolā skolēni ir apguvuši  sadzīves atkritumu šķirošanas principus, diemžēl praksē tie nav īstenoti, jo  skolu teritorijās nav pieejami atkritumu šķirošanas konteineri. Abu skolu pedagogi norādīja, ka labprāt mācītu un aktīvi ar bērniem piedalītos atkritumu šķirošanā, ja skolas tuvumā būtu tāda iespēja.

Vides lekcijās "Eko Rija" koncentrējās uz padziļinātu un detalizētu informāciju par dažādu veidu atkritumiem, kurus var šķirot un nodot otrreizējai pārstrādei. Jauniešu interesi raisīja arī viss atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas cikls, kur nonāk dažāda veida šķirotie un nešķirotie sadzīves atkritumi, būvgruži u.c. materiāli. Lekcijās piedalījās arī "Clean R" talismans - strādīgā un rūpīgā Skudra, kas īpaši iepriecināja skolēnus un nodrošināja jautras fotoiespējas. 

< atpakaļ