2018. gada februārī Rīgā tiek uzsākta stikla šķirošanas akcija, kuras mērķis ir būtiski palielināt stikla kā otrreizēji pārstrādājamās izejvielas šķirošanas, savākšanas un nodošanas pārstrādei apjomus Rīgā. Projektā apvienojušies vides pakalpojumu uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "EKO Rija" un SIA "Zaļā josta", kā arī lielākais Rīgas namu apsaimniekotājs "Rīgas namu pārvaldnieks".

Rīgā sākas stikla šķirošanas kampaņa

Projekta dalībnieki ir apvienojuši resursus, lai sakārtotu un nodrošinātu tādu stikla šķirošanas infrastruktūru Rīgā, kas iedzīvotājiem radītu pēc iespējas mazāk šķēršļu un atrunu atkritumu šķirošanas sākšanai. Galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi rada gandrīz 50% no visa Latvijas sadzīves atkritumu apjoma, bet diemžēl Rīgā iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumi nav paraugs citiem. 
Akcijas organizatoru veiktā Rīgas iedzīvotāju aptauja* liecina, ka infrastruktūra un tuvu pieejami konteineri ir galvenais faktors, kas pamudinātu iedzīvotājus šķirot atkritumus aktīvāk un kvalitatīvāk (27,5%), otrs būtiskākais aspekts ir noticēšana tam, ka to ir vērts darīt (19,4%), un finansiāls izdevīgums (13,7%). Attālums līdz atkritumu šķirošanas konteineram ir īpaši būtisks motīvs stikla šķirošanai. 63,7% atzīst, ka attālums līdz 100 m no dzīvesvietas līdz konteineram stikla atkritumiem būtu izšķirošs un ļoti motivējošs stikla kvalitatīvai šķirošanai. Pieaugot attālumam līdz atkritumu konteineram, būtiski un strauji samazinās motivācija (300 m - 20,6%, bet 1 km - 8,6%).  Slēdzami un droši konteineri stikla iepakojuma atkritumiem motivē 35,3% iedzīvotāju. Taču būtiskākais instruments stikla iepakojuma šķirošanai ir finansiālais ieguvums, kas atkritumu šķirošanā motivētu iesaistīties 52,7% rīdzinieku. 
Lai sasniegtu akcijas mērķi, pilsētā tiks būtiski palielināta dalītās atkritumu vākšanas konteineru pieejamība, kā arī iedzīvotāju motivācija. Rīgā līdz akcijai bija 1000 konteineru stikla atkritumu šķirošanai, un projekta organizatoru mērķis ir šo skaitli vairāk nekā trīskāršot, jau tuvākā laikā pilsētā uzstādot vairāk nekā 3000 konteineru. Daļa no tiem jau ir uzstādīti un aprīkoti ar detalizētu izglītojošu informāciju par pareizo stikla šķirošanu.
Akcijas organizatori ir izvēlējušies stiklu, jo tas jau šobrīd ir visvairāk un apzinīgāk šķirotais izlietotā iepakojuma atkritumu veids: stiklu regulāri šķiro 15,7% un neregulāri 10,8% rīdzinieku, tā šķirošana iedzīvotājiem ir saprotama, tomēr infrastruktūra Rīgā nepietiekama. 
Projekta organizatori aicina Rīgas ēku pārvaldniekus, uzņēmumus, biroju ēku apsaimniekotājus, iestādes un citus interesentus iesaistīties šajā akcijā, piesakot savu vēlmi līdzdarboties. Lai to izdarītu, akcijas mājaslapā www.skirostiklu.lv ir jāaizpilda pieteikums, un akcijas organizatori sazināsies ar interesentiem, lai izvietotu nepieciešamo un piemērotāko konteineru stikla šķirošanai. Informāciju par Rīgā jau esošajiem, pieejamajiem konteineriem stikla šķirošanai var atrast akcijas kartē, konteineru izvietojums tiks papildināts un mainīts. 

* 2018. gada februārī SIA "Clean R", SIA "Eko Rija" un SIA "Zaļā josta" veica pētījumu Rīgas iedzīvotāju vidū. Pētījums norisinājās no 2018. gada 17. janvāra līdz 13. februārim interneta vidē, un tajā piedalījās 1006 respondenti - Rīgas iedzīvotāji. Respondentu vecums no 18 līdz 69 gadiem, bet vidējais vecums 42,7 gadi. Dzimumu sadalījums: 52,9% sieviešu un 47,1% vīriešu. No aptaujas dalībniekiem 84,9% kā savu dzīvesvietu norādīja daudzdzīvokļu mājas, 14,2% - privātmājas, bet 0,9% - rindu mājas.

< atpakaļ