Lai izglītotu Latvijas iedzīvotājus par sadzīves atkritumu pareizu apsaimniekošanu un šķirošanu, Eko Rija sadarbībā ar Clean R ir sagatavojusi 6 video ciklu.

Tapis video cikls par sadzīves atkritumu šķirošanu

Atkritumu šķirošana. Ar ko sākt?

 

 

Atkritumu šķirošana. Kā atpazīt konteinerus, kur un ko mest? 

 

 

Atkritumu šķirošana. Mīti un patiesības par šķirošanu. 

 

 

Atkritumu šķirošana. Netipiskie, bīstamie atkritumi un kā ar tiem rīkoties. 

 

 

Atkritumu šķirošana. Atkritumu ceļš no mājām līdz pārstrādei. 

 

 

Atkritumu šķirošana. Kāpēc šķirot un kādi ir ilgtermiņa ieguvumi. 

 

 

< atpakaļ