2020. gada 10. februārī Ikšķiles vidusskolā jau atkāroti noritēja vides izglītības lekcijas, kuru laikā skolas 4. līdz 6. klašu skolēni skolēni un viņu pedagogi uzzināja par pareizu atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar atkritumiem, ceļu uz drošāku un tīrāku vidi un mūsu planētas nākotni.

Ikšķiles novada skolēni turpina apgūt vides zinības

2020. gada 10. februārī Ikšķiles vidusskolā jau atkāroti noritēja vides izglītības lekcijas, kuru laikā skolas 4. līdz 6. klašu skolēni skolēni un viņu pedagogi uzzināja par pareizu atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar atkritumiem, ceļu uz drošāku un tīrāku vidi un mūsu planētas nākotni.

Skolās viesojās vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma "Eko Rija” vides izglītības komanda kopā ar “Clean R” talismanu - čaklo skudru. Lekcijā Ikšķiles vidusskolā piedalījās ap 200 4. - 6. klašu grupas skolēni.  

“Tik daudz jautājumu, sāpīgu vides faktu par postu, ko atkritumi nodara dabai, dzīvniekiem, cilvēkiem... un tikpat daudz risinājumu ar nosacījumu, ka pašiem jādara, ka paši vien esam atbildīgi par to, kādā vidē dzīvosim un šodien tik daudziem bija apņemšanās darīt. Paldies vides lekcijas vadītājām un Čaklajai skudrai par interesanto nodarbību, padomiem un noderīgajām dāvaniņām. Dzīvosim tīrā, sakoptā vidē,” pēc lekcijas savā Facebook profilā raksta Ikšķiles vidusskola. 

Vides izglītības programma veidota tā, lai ar spēlēm un diskusijām rosinātu skolu jauniešus sākt domāt par savas, ģimenes, draugu un līdzcilvēku rīcības un dzīvesveida ietekmi uz vides kvalitāti, dabu, un arī cilvēku dzīves kvalitāti. Lekcijās jaunieši runā par izmaiņām, kuras ieviest savā ikdienas dzīvē, lai saimniekotu un dzīvotu videi draudzīgi. Vides izglītības eksperti, kopā ar talismanu Skudru lekcijās apsprieda tēmas, kas skar atkritumu šķirošanu un atkritumu apjoma samazināšanu, atkritumu pārstrādi un izejmateriālu otro dzīvi. Runāja arī par to, ko ikviens no mums var darīt, lai samazinātu atkritumu „kalnus“ Latvijā un novērstu vides piesārņošanu. Kā arī gluži praktiski - kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīkst un ko nedrīkst mest, kā tiek organizēta atkritumu šķirošana novadā.

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" un "Eko Rija" 2019./2020. mācību gada laikā aicina arī citas novadu izglītības iestādes pieteikties vides izglītības lekcijām. Aicinām turpināt šo videi draudzīgo un noderīgo tradīciju un arī šogad izglītības programmā atvēlēt laiku vides lekcijām. Lai pieteiktos tām, lūdzu, rakstiet uz kc@cleanr.lv vai piesakiet lekciju zvanot pa tālruni 28838894. Lekcijas ir sagatavotas un pielāgotas tā, lai tās viegli uztvertu atšķirīgu vecumu pirmsskolas un skolas bērni un jauniešu un, lai viņus iesaistītu videi draudzīgā domāšanā.

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis Latvijā, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R” nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

SIA "Eko Rija" ir SIA "Clean R" meitas uzņēmums, kas 2017. gadā kļuva par iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas organizāciju un piedāvā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu.

 

< atpakaļ