Novembrī Stopiņu novada skolās - Stopiņu pamatskolā, Ulbrokas vidusskolā un Upesleju internātpamatskolā - noritēja vides izglītības lekcijas, kuru laikā visu skolu skolēni un pedagogi uzzināja par pareizu atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar atkritumiem, ceļu uz drošāku un tīrāku vidi un mūsu planētas nākotni.

Stopiņu novada skolēni apgūst vides zinības

2019. gada 25. novembrī Stopiņu novada skolās - Stopiņu pamatskolā, Ulbrokas vidusskolā un Upesleju internātpamatskolā - noritēja vides izglītības lekcijas, kuru laikā visu skolu skolēni un pedagogi uzzināja par pareizu atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar atkritumiem, ceļu uz drošāku un tīrāku vidi un mūsu planētas nākotni.

Skolās viesojās vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma "Eko Rija” vides izglītības komanda kopā ar “Clean R” talismanu - čaklo skudru. Lekcijā Stopiņu pamatskolā piedalījās ap 50 1. - 6. klašu grupas skolēni, Ulbrokas vidusskolā ap 80 4. - 6. klases skolēnu, bet Upesleju internātpamatskolā - 20 skolēni.

“Kaut arī lekcijā esam tikai 40 minūtes, un bērnus redzam tikai vienu reizi, mērķis ir iedvesmot viņus rīkoties un domāt citādāk. Tieši šī iemesla dēļ lekcijās esam iekļāvuši foto un video materiālus, kas atspoguļo katastrofālo stāvokli, kādā pasaules okeāni un jūras ir nonākušas atkritumu dēļ. Iepazīstinām arī ar vides problēmām, kas skar Latvijas valsti, kā arī informējam par pasākumiem, ar kuru palīdzību var iesaistīties vides sakopšanā. Varu teikt, ka lektoru darbs ir gandarījuma  pilns, jo bērni ar prieku izmēģina visus praktiskos uzdevumus un dalās savā šķirošanas pieredzē,” norāda Alise Cimbaļuka, viena no vides izglītības komandas lektorēm. 

Vides izglītības programma veidota tā, lai ar spēlēm un diskusijām rosinātu skolu jauniešus sākt domāt par savas, ģimenes, draugu un līdzcilvēku rīcības un dzīvesveida ietekmi uz vides kvalitāti, dabu, un arī cilvēku dzīves kvalitāti. Lekcijās jaunieši runā par izmaiņām, kuras ieviest savā ikdienas dzīvē, lai saimniekotu un dzīvotu videi draudzīgi. Vides izglītības eksperti, kopā ar talismanu Skudru lekcijās apsprieda tēmas, kas skar atkritumu šķirošanu un atkritumu apjoma samazināšanu, atkritumu pārstrādi un izejmateriālu otro dzīvi. Runāja arī par to, ko ikviens no mums var darīt, lai samazinātu atkritumu „kalnus“ Latvijā un novērstu vides piesārņošanu. Kā arī gluži praktiski - kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīkst un ko nedrīkst mest, kā tiek organizēta atkritumu šķirošana novadā. 

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" un "Eko Rija" 2019./2020. mācību gada laikā aicina arī citas novadu izglītības iestādes pieteikties vides izglītības lekcijām. Aicinām turpināt šo videi draudzīgo un noderīgo tradīciju un arī šogad izglītības programmā atvēlēt laiku vides lekcijām. Lai pieteiktos tām, lūdzu, rakstiet uz kc@cleanr.lv vai piesakiet lekciju zvanot pa tālruni 28838894. Lekcijas ir sagatavotas un pielāgotas tā, lai tās viegli uztvertu atšķirīgu vecumu pirmsskolas, skolas bērni un jaunieši. Lekcijas mērķis ir bērnus un jauniešus iesaistīt videi draudzīgā domāšanā.

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis Latvijā, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R” nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

SIA "Eko Rija" ir SIA "Clean R" meitas uzņēmums, kas 2017. gadā kļuva par iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas organizāciju un piedāvā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu.

< atpakaļ