2019. gada 11. novembrī Ikšķiles vidusskolā un Tīnūžu pamatskolā noritēja vides izglītības lekcijas, kuru laikā abu skolu skolēni un pedagogi uzzināja par pareizu atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar atkritumiem, ceļu uz drošāku un tīrāku vidi un mūsu planētas nākotni.

Ikšķilē un Tīnūžos skolēni apgūst vides zinības

2019. gada 11. novembrī Ikšķiles vidusskolā un Tīnūžu pamatskolā noritēja vides izglītības lekcijas, kuru laikā abu skolu skolēni un pedagogi uzzināja par pareizu atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar atkritumiem, ceļu uz drošāku un tīrāku vidi un mūsu planētas nākotni.

Skolās viesojās vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma "Eko Rija” vides izglītības komanda kopā ar ar “Clean R” talismanu - čaklo skudru. Lekcijā Ikšķiles vidusskolā piedalījās ap 200 1. - 6. klašu grupas skolēni, bet Tīnūžu pamatskolā ap 50 4. - 6. klases skolēnu.

“Tikšanās ar “Clean R” pārstāvjiem un čaklo skudru mūsu skolā notiek jau otro reizi. Bija noderīgi atsvaidzināt zināšanas un uzzināt to, kas ir jauns nozarē. Kas ir atkritumu šķirošana? Kāpēc jāšķiro atkritumi? Mūsu skolēni ir zinoši, daudzās ģimenēs rūpējas par tīru un sakoptu vidi. Paldies “Clean R” un “Eko Rija” komandai un vecākiem, kuri domā par tīru nākotni un māca to bērniem,” norāda Inguna Bērziņa, Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā.

Vides izglītības programma veidota tā, lai ar spēlēm un diskusijām rosinātu skolu jauniešus sākt domāt par savas, ģimenes, draugu un līdzcilvēku rīcības un dzīvesveida ietekmi uz vides kvalitāti, dabu, un arī cilvēku dzīves kvalitāti. Lekcijās jaunieši runā par izmaiņām, kuras ieviest savā ikdienas dzīvē, lai saimniekotu un dzīvotu videi draudzīgi. Vides izglītības eksperti, kopā ar talismanu Skudru lekcijās apsprieda tēmas, kas skar atkritumu šķirošanu un atkritumu apjoma samazināšanu, atkritumu pārstrādi un izejmateriālu otro dzīvi. Runāja arī par to, ko ikviens no mums var darīt, lai samazinātu atkritumu „kalnus“ Latvijā un novērstu vides piesārņošanu. Kā arī gluži praktiski - kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīkst un ko nedrīkst mest, kā tiek organizēta atkritumu šķirošana novadā.

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" un "Eko Rija" 2019./2020. mācību gada laikā aicina arī citas novadu izglītības iestādes pieteikties vides izglītības lekcijām. Aicinām turpināt šo videi draudzīgo un noderīgo tradīciju un arī šogad izglītības programmā atvēlēt laiku vides lekcijām. Lai pieteiktos tām, lūdzu, rakstiet uz kc@cleanr.lv vai piesakiet lekciju zvanot pa tālruni 28838894. Lekcijas ir sagatavotas un pielāgotas tā, lai tās viegli uztvertu atšķirīgu vecumu pirmsskolas un skolas bērni un jauniešu un, lai viņus iesaistītu videi draudzīgā domāšanā.  

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis Latvijā, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R” nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

SIA "Eko Rija" ir SIA "Clean R" meitas uzņēmums, kas 2017. gadā kļuva par iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas organizāciju un piedāvā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu.

< atpakaļ