Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar "Eko Rija" trešdien, 31. janvārī viesojās Sējas novada skolās pamatskolā ar vides izglītības lekciju par atbildīgu dzīvesveidu, sadzīves atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar dažādu veidu atkritumiem. Pasākumā skolā piedalījās kopumā 60 skolēni no 5. - 7. klašu grupām.

Sējas novadā notika lekcijas par videi draudzīgu dzīvesveidu

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar "Eko Rija" trešdien, 31. janvārī viesojās Sējas novada skolās pamatskolā ar vides izglītības lekciju par atbildīgu dzīvesveidu, sadzīves atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar dažādu veidu atkritumiem. Pasākumā skolā piedalījās kopumā 60 skolēni no 5. - 7. klašu grupām.

Vides izglītības programma balstās uz praktisku un izsmeļošu informāciju, spēlēm un diskusijām par to, kādas izmaiņas ieviest savā ikdienas dzīvē, lai saimniekotu un dzīvotu videi draudzīgi. 

Jautājumu loks, kurus pasākumos aptvēra lektori: 

•    Kāpēc jāšķiro atkritumi un jāsamazina to apjoms? 

•    Atkritumu apstrādes nozare Latvijā un kā klājas Sējas novadam ar atkritumu apsaimniekošanu? 

•    Ko ikviens var darīt, lai samazinātu atkritumu „kalnus“ un vides piesārņošanu?

•    Kā šķirot mājās, kā izmantot konteinerus un kā rīkoties šķirošanas laukumos?
 
•    Kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīkst un ko nedrīkst mest?

Vides pakalpojumu sniedzēju "Clean R" un "Eko Rija" pieredze, darbojoties dažādās Latvijas pilsētās un novados, rāda, ka bērni un jaunieši ir tie, kuri spēj radīt pozitīvas izmaiņas savā ģimenē, draugu lokā, klasē, skolā un apkārtnē. Darbojoties zinoši, motivēti un izprotot savas rīcības ietekmi, jaunieši var panākt pozitīvas izmaiņas nozīmīgā sabiedrības daļā sev apkārt. 

SIA "Eko Rija" ir SIA "Clean R" meitas uzņēmums, kas 2017. gadā kļuva par iepakojuma ražotāja atbildības sistēmas organizāciju un piedāvā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu.

< atpakaļ