Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar "Eko Rija" trešdien, 31. janvārī viesojās Inčukalna novada skolās - Inčukalna pamatskolā un Vangažu vidusskolā - ar vides izglītības lekciju par atbildīgu dzīvesveidu, sadzīves atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar dažādu veidu atkritumiem. Pasākumos abās skolās piedalījās kopumā 230 skolēni no 5. - 7. klašu grupām.

Inčukalna novadā notika lekcijas par videi draudzīgu dzīvesveidu

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar "Eko Rija" trešdien, 31. janvārī viesojās Inčukalna novada skolās - Inčukalna pamatskolā un Vangažu vidusskolā - ar vides izglītības lekciju par atbildīgu dzīvesveidu, sadzīves atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar dažādu veidu atkritumiem. Pasākumos abās skolās piedalījās kopumā 230 skolēni no 5. - 7. klašu grupām.

Vides izglītības programma balstās uz praktisku un izsmeļošu informāciju, spēlēm un diskusijām par to, kādas izmaiņas ieviest savā ikdienas dzīvē, lai saimniekotu un dzīvotu videi draudzīgi. 

Jautājumu loks, kurus pasākumos aptvēra lektori: 

•    Kāpēc jāšķiro atkritumi un jāsamazina to apjoms? 

•    Atkritumu apstrādes nozare Latvijā un kā klājas Inčukalna novadam ar atkritumu apsaimniekošanu? 

•    Ko ikviens var darīt, lai samazinātu atkritumu „kalnus“ un vides piesārņošanu?

•    Kā šķirot mājās, kā izmantot konteinerus un kā rīkoties šķirošanas laukumos?

•    Kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīkst un ko nedrīkst mest? 

Vides pakalpojumu sniedzēju "Clean R" un "Eko Rija" pieredze, darbojoties dažādās Latvijas pilsētās un novados, rāda, ka bērni un jaunieši ir tie, kuri spēj radīt pozitīvas izmaiņas savā ģimenē, draugu lokā, klasē, skolā un apkārtnē. Darbojoties zinoši, motivēti un izprotot savas rīcības ietekmi, jaunieši var panākt pozitīvas izmaiņas nozīmīgā sabiedrības daļā sev apkārt. 

< atpakaļ