Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" ceturtdien, 7. decembrī viesosies Ikšķiles vidusskolā ar vides izglītības lekciju par atbildīgu dzīvesveidu, sadzīves atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar dažādu veidu atkritumiem. Šī būs pirmā lekcija vairāku pasākumu ciklā, kuru ietvaros "Clean R" viesosies dažādās novada izglītības iestādēs, lai atšķirīgu vecumu pirmsskolas un skolas bērnus un jauniešus iesaistītu videi draudzīgā domāšanā.

Ikšķiles vidusskolā notiks lekcija par videi draudzīgu dzīvesveidu

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" ceturtdien, 7. decembrī viesosies Ikšķiles vidusskolā ar vides izglītības lekciju par atbildīgu dzīvesveidu, sadzīves atkritumu šķirošanu un pareizu rīcību ar dažādu veidu atkritumiem. Šī būs pirmā lekcija vairāku pasākumu ciklā, kuru ietvaros "Clean R" viesosies dažādās novada izglītības iestādēs, lai atšķirīgu vecumu pirmsskolas un skolas bērnus un jauniešus iesaistītu videi draudzīgā domāšanā. 

Vides izglītības programma balstās uz praktisku un izsmeļošu informāciju, spēlēm un diskusijām par to, kādas izmaiņas ieviest savā ikdienas dzīvē, lai saimniekotu un dzīvotu videi draudzīgi. 

Jautājumu loks, kurus pasākumos aptvers SIA "Clean R": 

Kāpēc jāšķiro atkritumi un jāsamazina to apjoms? 
Atkritumu apstrādes nozare Latvijā un kā klājas Ikšķiles novadam ar atkritumu apsaimniekošanu? 
Ko ikviens var darīt, lai samazinātu atkritumu „kalnus“ un vides piesārņošanu?
Jaunais atkritumu šķirošanas laukums novadā – kad uzsāks darbību un kādus atkritumus šeit pieņems? 
Kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīkst un ko nedrīkst mest? 
"Clean R" pieredze, darbojoties dažādās Latvijas pilsētās un novados, rāda, ka bērni un jaunieši ir tie, kuri spēj radīt pozitīvas izmaiņas savā ģimenē, draugu lokā, klasē, skolā un apkārtnē. Darbojoties zinoši, motivēti un izprotot savas rīcības ietekmi, jaunieši var panākt pozitīvas izmaiņas nozīmīgā sabiedrības daļā sev apkārt.

< atpakaļ